Aandacht in het Reformatorisch Dagblad voor promotie van Elza Kuyk op 28 september 2022

10 October, 2022

Het Reformatorisch Dagblad meldde op 27 september op de voorpagina tegen een knalrode afbeelding van de tentoonstelling ‘Anastasis’ van Giorgio Andreaotta Calò (2018 in de Amsterdamse Oude Kerk) “Als verschillende partijen een oude stadskerk samen gebruiken, dan biedt dat kansen.” Op pagina 2 en 3 deed Wim Hulsman verslag van zijn gesprek met Elza Kuyk, voorafgaand aan haar promotie op 28 september in het Utrechtse Academiegebouw.

U spreekt van „wrijving” die kan ontstaan bij meervoudig gebruik. Wat kwam u tegen?

„Twee werelden ontmoeten elkaar. Enerzijds die van het religieus erfgoed, het monumentale, en aan de andere kant de geloofsgemeenschap die in het gebouw samenkomt. Die twee verhouden zich niet altijd goed tot elkaar. Er ontstaat wrijving als het andere gebruik de eigen eredienst bemoeilijkt, bijvoorbeeld als de verlichting opeens anders is, of er staat een object in de weg tijdens de kerkdienst. De oorspronkelijke gebruikers hechten aan herkenbaarheid voor de kerkdiensten. Als die verstoord wordt, ontstaat er irritatie, gemopper, ongenoegen. Vaak gaat het ook om een stuk gewenning. Over en weer.”

Voor het volledige artikel, zie hier.

Thumbnail: Oude Kerk, Foto van Jonas Schöne op Unsplash