Lezing: Devotie-afbeeldingen van de profeet Mohammed

28 April, 2017

Op woensdag 26 april hield Pooyan Tamimi Arab een lezing over devotie-afbeeldingen van de profeet Mohammed, voor het Utrecht Religie Forum. Via deze link is de lezing in zijn geheel terug te zien.

Korte beschrijving:

In de islamis het verboden afgodsbeelden te maken en die te vereren. Gaat het om heiligen of profeten, dan is een respectvolle visuele afstand vereist, een zogenaamd “beeldverbod.” In deze lezing wordt de veelbesproken rol van het beeld in de islam genuanceerd. We bekijken een scala aan islamitische, dus door moslims gemaakte, representaties van niemand minder dan de profeet Mohammed zelf. Deze bevinden zich alle in Nederlandse museumcollecties en zijn afkomstig uit verschillende delen van de islamitische wereld, zoals Marokko, het voormalig Osmaanse Rijk, Iran en het Mogolrijk. Tamimi Arab gebruikt deze representaties om te reflecteren op de kracht van beelden en over de rol van musea in hedendaagse discussies over iconofobie, iconofilie en verlicht burgerschap.

De Profeet Mohammed. Maker onbekend, c. 1800 AD, India. Nationaal Museum van Wereldculturen, Nederland.