Lezing Joël Valk: Religieuze Afbeelding in de les. Gevaarlijk Spel?

8 February, 2023

Op 21 Februari 2023 vertelt promovendus Joël Valk over zijn onderzoek naar religieuze afbeeldingen in het onderwijs. Als gevolg van meer materiële benaderingen van religie binnen de religiewetenschap komen onderwijspraktijken met religieuze materiële en visuele cultuur in het middelbaar onderwijs in beeld als onderzoeksonderwerp. Het ernstige geval van Samuel Paty in Frankrijk maakte de urgentie van dit soort onderzoek maar al te duidelijk. Mijn promotieonderzoek draait om de vraag hoe docenten religieuze beeldcultuur verantwoord kunnen inzetten in hun lessen. In deze lezing ga ik in op de verschillende manieren waarop docenten godsdienst en levensbeschouwing omgaan met visuele representaties van het heilige in de lesboeken die zij gebruiken.

Locatie: Drift 21, zaal 003, Universiteit Utrecht
Aanmelden: e.h.meinema@uu.nl