Voer Iran niet te makkelijk op in de boerkadiscussie

15 August, 2019

Pooyan Tamimi Arab schreef in NRC Handelsblad een opinie over het zogenaamde “boerkaverbod.” Voor- en tegenstanders trekken vergelijkingen met de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Islamitische Republiek. Maar ze doen dit, stelt hij, zonder serieuze aandacht voor de juridische aspecten van het verbod. Want de nieuwe wet hanteert de gelijkheid van man en vrouw nu juist niet als onderbouwing. Zie:

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/13/voer-iran-niet-te-makkelijk-op-in-de-boerkadiscussie-a3969943