Corona en de crisis van de moderne mens

21 December, 2021

Birgit Meyer heeft een nieuwe blog geschreven voor het Utrecht Religie Forum (URF). In “Corona en de crisis van de moderne mens” bespreekt ze de bewezen kwetsbaarheid van het ‘maakbaarheidsmodel’. De Coronacrisis legt de doorgeschoten idealisering van de mens als wereldbouwer – homo faber – en als gesloten individu – homo clausus – op schrijnende wijze bloot. De huidige pandemie roept ons als het ware op om ons mens- en wereldbeeld kritisch tegen het licht te houden en beter in lijn te brengen met de realiteit.

Klik hier om de blog te lezen.

This blog is a part of ‘Dossier Corona’, introduced by Religious Matters in the spring of 2020.