”In Oude Kerken bruist het van de activiteiten – wat zijn de grenzen?” in Nederlands Dagblad

8 December, 2019

Bij meervoudig gebruik van kerkgebouwen waar ook sprake is van vormen van gebruik door een geloofsgemeenschap, worden er door de (soms daartoe opgerichte) stichting en de geloofsgemeenschap afspraken vastgelegd in een gebruikersovereenkomst. Deze contracten worden soms door de actualiteit ingehaald. Ze volstaan in de praktijk niet altijd om de relatie langdurig te reguleren. Betrokkenen moeten met elkaar in gesprek blijven en onderhandelen.

In het Nederlands Dagblad (ND) worden voorbeelden aangehaald uit Groningen en Zwolle waarbij resp. de beheerder van de Martinikerk en de voorzitter van de Stichting Grote Kerk Zwolle aangeven hoe ze de diverse activiteiten in het kerkgebouw op elkaar af weten te stemmen en welke afwegingen daarbij een rol spelen.

Elza Kuyk: ”Soms zijn er exposities in de kerk waarbij objecten in de weg staan als er een dienst plaatsvindt. Kan daarvan wat worden verplaatst? Of zit de expositie in een gedeelte dat de kerkgemeente niet gebruikt?”(…) ”In veel gevallen zijn er meer belanghebbende partijen dan officieel is vastgelegd.”

Elza Kuyk werd door een journalist van het ND geïnterviewd over haar onderzoek in de Oude Kerk Amsterdam. Het gehele artikel is hier terug te vinden en kan na registratie worden verkregen.