Open Access publicatie ”Gods Huis in de Steigers”

19 September, 2019

Gods huis in de steigers van antropoloog Oskar Verkaaik (UvA) staat nu vrij toegankelijk online. Dit boek, met bijdragen van Daan Beekers en Pooyan Tamimi Arab (beide verbonden aan het Religious Matters project), biedt een reeks antropologische reportages over hedendaagse religieuze architectuur in pluralistisch Europa. Controverses om nieuwe moskeegebouwen, restauratie van vooroorlogse synagogen, herbestemming van leegstaande kerken: de discussies over religieuze gebouwen vertellen veel over de veranderende plaats van religie in Europa. Gods huis in de steigers neemt deze strubbelingen onder de loep. Waarom zijn nieuwe synagogen in Duitsland zo modern en nieuwe westerse moskeeën vaak zo conventioneel? Zijn kerkgebouwen symbolen van het christendom of juist iconen van de ontkerkelijking? Hoe materialiseer je de moderne behoefte van burgers aan rust en waarom ervaren buurtbewoners een nieuwe moskee vaak als visuele herrie? Drie antropologen verkennen de hedendaagse religieuze architectuur en ontwikkelen zo een originele visie op het dynamische religieuze landschap in Nederland en daarbuiten. Moskeeën, synagogen en kerken doen namelijk meer dan religie faciliteren en symboliseren; de intieme relatie die we aangaan met religieuze gebouwen raakt — in positieve en negatieve zin — het wezen van wat religie tegenwoordig is.