Tentoonstelling The Urban Sacred nu online

29 January, 2017

De tentoonstelling The Urban Sacred: zichtbare en onzichtbare religie in Amsterdam, Berlijn en Londen was een onderdeel van het HERA onderzoeksproject Iconic Religion, waaraan Birgit Meyer en Daan Beekers deelnamen. Deze tentoonstelling is nu ook online beschikbaar. 

Welke invloed hebben religieuze plekken en gebouwen op de stedelijke ruimte en haar bewoners? En wat zegt dat over de hedendaagse rol van religie? Deze vragen staan centraal in The Urban Sacred. De tentoonstelling richt zich op Berlijn, Londen en Amsterdam; metropolen die zich kenmerken door een hoge mate van secularisering. The Urban Sacred laat echter zien dat religie nog steeds duidelijk aanwezig is in deze steden, zij het soms op onverwachte wijze. Foto’s en videobeelden van de fotografen Tania ReinickeNina Gschlößl, and Henriette Kriese, afkomstig van Folkwang Universität der Künste, Essen (D) brengen de verschillende locaties in beeld. Met hun werk geven de kunstenaars een persoonlijke en artistieke kijk op het thema.

Voor Amsterdam ligt de focus op het hergebruik van kerkgebouwen. Veel leegstaande kerken hebben de afgelopen jaren een nieuwe functie gekregen, bijvoorbeeld als wooncomplex, cultureel centrum of als migrantenkerk. The Urban Sacred toont drie Amsterdamse voorbeelden van dergelijk hergebruik; de Fatih Moskee aan de Rozengracht, en Chassé Dance Studios en de Pinksterkerk Maranatha Ministries in De Baarsjes. De expositie gaat in op de wijze waarop deze gebouwen worden gebruikt door de nieuwe bewoners en welke emoties hergebruik oproept; voor veel mensen behoudt een kerk ook na sluiting haar religieuze karakter.

Voor Berlijn en Londen ligt de focus op de veranderende rol van religieuze plekken in de wijken Kreuzberg (Berlijn) en Southwark (Londen). Aan bod komen onder meer de Sint-Michaëlparochie – door de bouw van de Muur in tweeën gesplitst – en een Middeleeuwse begraafplaats die nieuw leven is ingeblazen als gedenkplaats van Engelse armlastigen.

De tentoonstelling had plaats in het Ignatiushuis in Amsterdam, van 4 juni tot en met 2 juli 2016. Daarvoor had deze al de steden Berlijn, Bochum en Londen aangedaan. 

Bij de tentoonstelling is tevens een catalogus verschenen (tweetalig: Engels en Duits).

Rondom de opening hebben twee publieksdebatten plaatsgevonden: