Aandacht voor Utrechts onderzoek in ‘Volzin’: “Het onderscheid tussen ‘radicale’ versus ‘gematigde’ moslims is problematisch”

28 April, 2021

De islam is sinds de aanslagen op de Twin Towers vast onderdeel geworden van mediaberichtgeving en politiek beleid. Na diverse oorlogen, aanslagen en incidenten ver en nabij is de tweedeling tussen ‘gematigde’ en ‘radicale’ moslims ingeburgerd geraakt. Hoe werken deze begrippen door in een samenleving en hoe gaan moslims zelf om met deze labels? Margreet van Es, Nina ter Laan en Erik Meinema zochten het uit. Zij brachten de toepassing en de impact van de begrippen ‘radicaal’ en ‘gematigd’ in kaart en publiceerden de resultaten in een speciaal themanummer van het internationale vakblad Religion (klik hier voor de Engelstalige aankondiging).

Het Nederlandse tijdschrift Volzin besteedde onlangs uitgebreid aandacht aan de resultaten van het onderzoek. Klik hier om een interview met Margreet van Es te lezen.

Afbeelding 1: Soefi performers op het Festival voor Soefi Cultuur in Fes (April 2010).
Foto door Nina ter Laan.